Scheur in voorruit APK

Scheur in voorruit? Dat is niet alleen hinderlijk, het kan ook gevaarlijk zijn zie scheur voorruit auto voor meer informatie daarover. Ook kan uw auto hierop afgekeurd worden, omdat het de verkeersveiligheid in het gedrang kan brengen.

APK voorruit

Afhankelijk van de grootte en de plaats van beschadigingen in de voorruit kan uw auto dus afgekeurd worden. De APK keurmeester moet de controle uitvoeren aan de hand van de artikelen 2.9.2 t/m 2.9.6 uit de Regeling Permanente Eisen APK indien er sprake is van een beschadigde voorruit.

Voor personenauto’s en bedrijfswagens met een maximum gewicht van maximaal 3500 kg geldt het volgende:

Toegestane beschadigingen directe en indirecte gezichtsveld

  •  Enkelvoudige scheuren ongeacht lengte. Vertakkingen in het gezichtsveld zijn echter niet toegestaan.
  • Oppervlakkige krassen met een breedte van maximaal 5 mm.
  • Beschadigingen of verkleuringen die geheel binnen een denkbeeldige cirkel van maximaal 20 mm passen. Bekendste voorbeeld is sterretje in de voorruit.

Aan de randen van de voorruit mogen andersoortige beschadigingen of verkleuringen wel aanwezig zijn.

Definitie directe en indirecte gezichtsveld

Het is soms lastig te bepalen of de glasbeschadiging in het directe of  indirecte gezichtsveld zit, of daarbuiten. Vuistregel is dat het directe gezichtsveld 30 cm breed is recht voor de plek van de bestuurder. De regelgeving over het gezichtsveld is uitgebreid. Op de site van de RDW is daar meer over te vinden.

Kosten autoruit vervangen

Moet de autoruit van uw auto vervangen worden om door de APK te komen? We kunnen u vertellen wat de kosten dan zijn. Indien u WA+ of all-risk bent verzekerd is het plaatsen van een nieuwe voorruit voor rekening van de verzekeraar. We kunnen u dan helpen met de schadeafwikkeling, zodat u hier zelf zo min mogelijk omkijken naar heeft. Zie voor meer informatie autoschade en verzekering.

Contact

Wilt u meer weten? Mail ons dan op info@autoschade-mosman.nl of bel ons:  0492- 537307.